Yksityisiin mielenterveyspalveluihin on mahdollista saada erilaisia rahoitusvaihtoehtoja

Verkostotyö on tehokas voimaannuttamisvaihtoehto ja tarjoaa kuuntelijan vaikeassa elämäntilanteessa – avun rahoittaminen on mahdollista lainan avulla Mielenterveytemme joutuu nykyaikaisessa, kiireisessä ja usein monitahoisella tavalla

Verkostotyömenetelmän käyttö mielenterveyskuntoutujien tukena

Millaiset asiat vaikuttavat ihmisen mielenterveyteen? Usein puhuttaessa terveydestä tarkoitetaan ainoastaan fyysistä terveyttä ja fyysisten sairauksien puuttumista. Kuitenkin mielenterveys kuuluu tärkeänä osana terveyteen sekä luo

Mitä voimaantuminen on ja miten sitä voidaan edistää verkostotyöllä?

Mitä voimaantuminen tarkoittaa? Voimaantumista voidaan käsitellä joko valtalinjasta tai voimalinjasta käsin ja käsitteen määrittely eroaa jonkin verran riippuen siitä kummasta linjasta käsin käsitettä määritellään.

Verkostotyön kohtaamia haasteita ja mahdollisuuksia

Verkostotyö sisältää monia kehittämismahdollisuuksia, mutta toisaalta myös monia haasteita Moniammatillinen tiimityö on vaativaa, mutta tarpeellista toimintaa. Erityisen hyvä ja toimiva toimintatapa tällainen verkostossa käytävä

Millaisia ongelmakohtia verkostotyössä on havaittu?

Sektoreiden välillä havaittuja ongelmia Vaikka verkostotyötä voidaan pitää monessa suhteessa erinomaisena työtapana, liittyy siihen myös haasteita sekä tiettyjä ongelmakohtia, jotka on hyvä tiedostaa näiden

Mihin verkostotyön merkittävyys perustuu?

Laaja-alaisista verkostoista on mahdollista löytää runsaasti voimavaroja Verkostotyön avulla voidaan yhdistää laaja-alaisella tavalla asiakkaan verkostojen voimavaroja. Näitä voimavaroja löytyy sekä asiakkaan asioita hoitavista viranomaistahoista

Millaiset piirteet ovat ominaisia verkostotyölle?

Verkostotyö on laaja-alaista toimintaa Verkostotyön tyypillisimpiä piirteitä on sen laaja-alainen luonne. Työtä tehdään monenlaisin tavoin, jotka riippuvat esimerkiksi työntekijöistä, asiakasryhmästä sekä käsiteltävästä tilaneesta. Työn

Pieni katsaus verkostotyön historiaan

Verkostotyön käsitteiden synty Yhteiskuntatieteissä verkosto-käsitettä alettiin käyttää 1950-luvulla ja 1970-luvulla nimikettä ”verkostotyö” alettiin käyttää vakiintuneella tavalla sekä sosiaalityössä että terapiatyössä. Suomessa tällä nimityksellä kutsuttua

Dialogisen suhteen muodostaminen asiakkaan ja ammattilaisten välille

Mitä on dialogi? Dialogilla tarkoitetaan kuuntelevaa keskustelua. Tässä menetelmässä pyritään luomaan avoin ja suora keskusteluyhteys ammattilaisten sekä asiakkaan välille. Keskusteluyhteyden kautta on tavoitteena saavuttaa